Actualiteit

ARGUS-ARTEXPERTS

Was represented at the 3th. EU meeting of stakeholders on ivory trade. Together we acknowledge an acceptable proposal to continue the trade in antique ivory.


01/08/2016

Expertisedagen

Ieder jaar, ter gelegenheid van b.v. Monumentendag, Boekenweek, Erfgoeddag enz., doen openbare besturen, bibliotheken, culturele centra en verenigingen, beroep op de medewerking van ARGUS.

Een aantal experts komt enkele uren ter plaatse om de hen getoonde voorwerpen aan een bondig onderzoek te onderwerpen en eventueel een taxatie te geven. Dit soort initiatieven kent een groeiend succes.


14/10/2016

Zijn experts duur?

Het fabeltje dat experts duur zijn, wil ARGUS uit de wereld helpen.

Reeds vanaf 180 euro komt onze expert bij u aan huis.

In geval van diefstal, brand of waterschade is het geschreven verslag van onze erkende experts van het grootste belang voor het onderzoek door de veiligheidsdiensten en de afhandeling door de verzekeringsmaatschappijen. ARGVS is ook bereid u te adviseren inzake zorg en restauratie van uw collectievoorwerpen.

Nog een aanbeveling: laat uw waardevol roerend bezit om de vijf jaar hertaxeren door ARGUS.